AlarmTime: 2021-11-19 20:14:40.530
EventText 1: Hinder på väg
EventText 2: Övrig väg
Place: Evertsberg
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 19 november 2021