AlarmTime: 2020-09-14 13:35:08.888
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Mot Orsa
Community: Mora
Senast uppdaterad: 14 september 2020