AlarmTime: 2023-08-25 16:48:00.536
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Idre
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023