AlarmTime: 2020-09-26 11:10:44.892
EventText 1: Hinder på väg
EventText 2: Övrig väg
Place: Orsa
Community: Orsa
Senast uppdaterad: 26 september 2020