AlarmTime: 2020-06-29 17:10:05.146
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Storbo
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 29 juni 2020