AlarmTime: 2020-07-14 18:53:06.393
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Gesunda
Community: Mora
Senast uppdaterad: 14 juli 2020