AlarmTime: 2020-07-20 13:19:35.247
EventText 1: Vattenskada
EventText 2: I byggnad
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 20 juli 2020