AlarmTime: 2020-07-23 19:21:45.153
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Våmhus
Community: Mora
Senast uppdaterad: 23 juli 2020