AlarmTime: 2020-06-26 11:28:19.872
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 26 juni 2020