AlarmTime: 2020-07-27 09:11:22.055
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Buss
Place: Söder Bergsäng
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 27 juli 2020