AlarmTime: 2020-07-30 19:45:46.801
EventText 1: Båtolycka
EventText 2: Kommunalt vatten fritidsbåt
Place: Bysjön
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 30 juli 2020