AlarmTime: 2020-06-16 19:15:09.621
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 16 juni 2020