AlarmTime: 2020-06-11 17:20:41.036
EventText 1: Brand ute - fordon
EventText 2: Personbil
Place: Färnäs
Community: Mora
Senast uppdaterad: 11 juni 2020