AlarmTime: 2020-06-18 22:17:57.108
EventText 1: Polis Räddning
EventText 2: Brand i byggnad
Place: Skansen
Community: Orsa
Senast uppdaterad: 18 juni 2020