AlarmTime: 2020-06-20 12:30:41.960
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 20 juni 2020