AlarmTime: 2020-06-15 19:27:25.981
EventText 1: Båtolycka
EventText 2: Kommunalt vatten fritidsbåt
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 15 juni 2020