AlarmTime: 2021-07-10 20:21:41.763
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - drivmedel
EventText 2: Ute
Place: Särna
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 10 juli 2021