AlarmTime: 2021-07-07 17:29:36.351
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Lemmsjövallen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 7 juli 2021