AlarmTime: 2020-08-24 11:26:13.978
EventText 1: Trafikolycka - mindre motorfordon
EventText 2: Övrigt
Place:
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 24 augusti 2020