AlarmTime: 2020-08-24 19:42:16.925
EventText 1: Djurräddning
EventText 2: Större tamdjur
Place:
Community: Orsa
Senast uppdaterad: 24 augusti 2020