AlarmTime: 2020-08-19 17:47:36.248
EventText 1: Brand ute - övrigt
EventText 2:
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 19 augusti 2020