AlarmTime: 2020-08-26 22:34:40.368
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Klitten
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 26 augusti 2020