AlarmTime: 2020-08-27 11:10:25.032
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place:
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 27 augusti 2020