AlarmTime: 2020-08-21 13:51:49.830
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Villa
Place: Rot
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 21 augusti 2020