AlarmTime: 2021-09-29 21:16:41.858
EventText 1: Flyghändelse
EventText 2: Larm från allmänhet
Place: Björbergshällan
Community: Leksand
Senast uppdaterad: 29 september 2021