AlarmTime: 2021-10-02 18:33:13.174
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Kräkberg
Community: Mora
Senast uppdaterad: 2 oktober 2021