AlarmTime: 2021-10-04 09:18:46.671
EventText 1: Räddning
EventText 2: Provlarm
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021