AlarmTime: 2021-10-04 13:27:53.538
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021