AlarmTime: 2021-10-04 18:02:33.137
EventText 1: Räddning
EventText 2: Provlarm
Place:
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021