AlarmTime: 2021-10-06 18:49:25.351
EventText 1: Djurräddning
EventText 2: Vilt djur
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 6 oktober 2021