AlarmTime: 2021-10-08 16:54:16.698
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Mindre, fristående byggnad
Place: Östnor
Community: Mora
Senast uppdaterad: 8 oktober 2021