AlarmTime: 2021-10-09 14:20:42.641
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - drivmedel
EventText 2: Kommunalt vatten
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 9 oktober 2021