AlarmTime: 2021-10-11 16:45:38.155
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Flerfamiljshus
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021