AlarmTime: 2021-09-25 15:09:57.648
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Övrigt
Place: Björkgärdet
Community: Mora
Senast uppdaterad: 25 september 2021