AlarmTime: 2023-03-12 10:18:22.043
EventText 1: Röklukt - byggnad
EventText 2: Flerfamiljshus
Place: Orsa
Community: Orsa
Senast uppdaterad: 12 mars 2023