AlarmTime: 2023-03-13 20:27:26.324
EventText 1: Djurräddning
EventText 2: Större tamdjur
Place: Vattnäs
Community: Mora
Senast uppdaterad: 13 mars 2023