AlarmTime: 2023-03-18 09:05:37.483
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Personbil
Place: Idrefjäll
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 18 mars 2023