AlarmTime: 2023-03-18 19:44:19.924
EventText 1: Brand ute - fordon
EventText 2: Mindre motorfordon
Place: Mellan Sågliden och Lövåsen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 18 mars 2023