AlarmTime: 2023-03-04 15:28:32.078
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Personbil
Place: Nusnäs
Community: Mora
Senast uppdaterad: 4 mars 2023