AlarmTime: 2021-09-20 22:27:28.390
EventText 1: Annat
EventText 2: Lyfthjälp
Place: Mora
Community: Mora
Senast uppdaterad: 20 september 2021