AlarmTime: 2021-09-18 21:54:03.415
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Ladugård
Place: Klitten
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 18 september 2021