AlarmTime: 2021-09-18 21:55:59.130
EventText 1: Brand i byggnad
EventText 2: Ladugård
Place: Klitten
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 18 september 2021