AlarmTime: 2024-02-02 21:20:33.267
EventText 1: Interna brandlarm
EventText 2: Inringt från platsen
Place: Campingen Orsa
Community: Orsa
Senast uppdaterad: 2 februari 2024