AlarmTime: 2024-02-05 18:58:22.664
EventText 1: Trafikolycka - flera fordon
EventText 2: Personbil
Place: Vattnäs
Community: Mora
Senast uppdaterad: 5 februari 2024