AlarmTime: 2021-04-20 13:14:31.402
EventText 1: Brand ute - terräng
EventText 2: Gräsbrand
Place: Väsa
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 20 april 2021