AlarmTime: 2019-12-28 14:12:14.579
EventText 1: Trafikolycka - singel
EventText 2: Personbil
Place:
Community: Mora
Senast uppdaterad: 28 december 2019