AlarmTime: 2020-09-01 15:22:09.571
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: Älvdalen
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 1 september 2020