AlarmTime: 2020-08-27 21:27:34.786
EventText 1: Röklukt - byggnad
EventText 2: Villa
Place: Hulån
Community: Vansbro
Senast uppdaterad: 27 augusti 2020