AlarmTime: 2020-09-08 11:24:22.579
EventText 1: Sjukvårdslarm
EventText 2: IVPA
Place: ca 6 km öster om idre
Community: Älvdalen
Senast uppdaterad: 8 september 2020