AlarmTime: 2020-09-08 13:40:19.865
EventText 1: Utsläpp farligt ämne - gas
EventText 2: I byggnad
Place: sollerön
Community: Mora
Senast uppdaterad: 8 september 2020